Startsidan

 Verksamheten

 Litteratur

 Åskrisk?

 Artiklar

 Kontakta oss

 Samarbetspartners
Åskvarning

Behovet av åskvarning blir allt större. Tidigare gällde det främst vid sådana verksamheter när man handskades med explosivämnen, såsom i gruvor, vid vägbyggen och annat.

Idag gäller det även stora komplexa processindustrier där ett plötsligt stopp kan få allvarliga följder. Och det gäller det även fritidssektorn. Det är inte så välbetänkt att spela fotboll och golf, klättra i berg, hålla ponnytävlingar och annat under pågående åskväder.

Att stänga en processindustri, att avlysa en fotbollsmatch eller en golftävling eller att ställa in ett evenemang kostar ibland mycket pengar vilket naturligtvis frestar till att skjuta fram beslutet så länge som möjligt.

Att inte avbryta är också riskabelt, om det händer något beroende på att man inte utnyttjat den rätt och skyldighet man har att avvärja hotet. Underlåter man beslutet finns det risk att man drabbas av skadestånd..

Det har prövats många slags varningssystem. I Sverige är det NitroNobel som tillsammans med Institutet för Högspänningsforskning utvecklade en mycket avancerad utrustning. Men tillförlitligheten hos dessa lokala system var aldrig tillfredsställande. Instrumentet såg ju bara ett område någon mil runt omkring sig. Det var blint för helheten.

Det finns dock ett annat mer tillförlitligt sätt att förutsäga åska, med hjälp av system som ser vad som händer i luftmassor över hela kontinenter. I Sverige är det SMHI som har tillgång till den informationen.

Åskskyddskonsult AB har tillsammans med SMHI utvecklat ett prognosinstrument som kan sägas vara det mest auktorativa som man kan föreställa sig.

 Box 111    Kvarngatan 4    748 22 Österbybruk    Tel: 070-722 07 09  Fax: 0295-207 69   E:mail: christer.bohlin@askskyddskonsult.se