Startsidan

 Verksamheten

 Litteratur

 Åskrisk?

 Artiklar

 Kontakta oss

 Samarbetspartners
 

Besiktning

Besiktning av åskskyddsanläggningar mm. utföres.

Rapportbeskrivning upprättas för
åtgärder av brister i anläggningen.


Utbildning  Projektering  Besiktning

 Box 111    Kvarngatan 4    748 22 Österbybruk    Tel: 0295-207 08  Fax: 0295-207 69   Mobil: 070-722 07 09  E:mail: christer.bohlin@askskyddskonsult.se