Startsidan

 Verksamheten

 Litteratur

 Åskrisk?

 Artiklar

 Kontakta oss

 Samarbetspartners

Potentialutjämning

Elmiljögruppen i Sverige AB ger tillsammans med Svenska Elektriska
Kommissionen (SEK) och STF Ingenjörsutbildning ut boken "Potentialutjämning".

Boken klarlägger vilka krav som ställs i de svenska Elsäkerhetsföreskrifterna
men belyser också andra skäl till att potentialutjämna.

Den är skriven av Christer Bohlin, Anders Elrud, Klas-Göran Sundvall och William Persäter.
Utgivningen sker 1 april 2002 och priset är 495:-/st exkl.moms.
Den kan beställas via Elmiljögruppen AB

Åskskydd för egna hem
 Box 111    Kvarngatan 4    748 22 Österbybruk    Tel: 070-722 07 09  Fax: 0295-207 69   E:mail: christer.bohlin@askskyddskonsult.se