Startsidan

 Verksamheten

 Litteratur

 Åskrisk?

 Artiklar

 Kontakta oss

 Samarbetspartners
Prognosinstrument, Applikation

För att ett sådant här instrument ska kunna användas på ett bra, sätt bör en mängd rutiner och regler formuleras för den enskilda verksamheten. I avtal mellan företagsledning och anställd personal skall regleras hur instrumentet ska utnyttjas.

För att komma fram till en optimal användning, pågår inom Åskskyddskonsult ett utvecklingsarbete där vi testar systemet med hänsyn till olika användare. Vi söker därför kontakt med alla de användare som vill börja utnyttja systemet. Vi erbjuder all den kunskap vi har samlat på oss.

Eftersom Åskskyddskonsult AB har en 40-årig erfarenhet av åskskydd kan vi dessutom erbjuda råd som behövs för att åsksäkra anläggningar och tekniska system.

Att säkra sig mot åskans effekter är alltid möjligt och ibland inte ens svårt eller dyrbart. Men det krävs en samverkan mellan oss som kan åsksäkring och Er som kan era anläggningar. Vill Ni etablera ett sådant samarbete är Ni välkomna.

Vi löser inte era problem, men vi hjälper er att lösa era egna problem.

 Box 111    Kvarngatan 4    748 22 Österbybruk    Tel: 0295-207 08  Fax: 0295-207 69   Mobil: 070-722 07 09  E:mail: christer.bohlin@askskyddskonsult.se