Startsidan

 Verksamheten

 Litteratur

 Åskrisk?

 Artiklar

 Kontakta oss

 Samarbetspartners
 

Projektering

Granskning, undersökning och utredning av
åskskydd, elmiljö mm. på alla typer av
fastigheter, företag, kyrkor mm. utföres.
Rapportbeskrivning för åtgärder upprättas.
All installation skall därefter utföras av behörig elektriker


Utbildning  Projektering  Besiktning

 Box 111    Kvarngatan 4    748 22 Österbybruk    Tel: 0295-207 08  Fax: 0295-207 69   Mobil: 070-722 07 09  E:mail: christer.bohlin@askskyddskonsult.se