Startsidan

 Verksamheten

 Litteratur

 Åskrisk?

 Artiklar

 Kontakta oss

 Samarbetspartners
 

Verksamhet

Bolaget projekterar, granskar och besiktigar
åskskyddsanläggningar i och utanför Sverige.

Vi bedriver forskning och utveckling inom åskskyddstekniken,
verkställer branschutredningar, undervisar, rådger och informerar.

Vi konstruerar material för åskskydd och elmiljö
samt idkar därmed förenlig verksamhet.

Utbildning  Projektering  Besiktning

 Box 111    Kvarngatan 4    748 22 Österbybruk    Tel: 070-722 07 09  Fax: 0295-207 69   E:mail: christer.bohlin@askskyddskonsult.se